Hoppa till innehåll

Betänkandet Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Inkom från Finansdepartementet den 16 maj 2011

Almega välkomnar denna utförliga utredning och vill särskilt framhålla följande:

  • Almega avstryker utredningens lagförslag avseende undantag från upphandlingsskydighet i in-house situationer, då EU-domstolen inte har godkänt den föreslagna omfattningen på undantaget.
  • Almega anser att Sverige, till skillnad från utredningens förslag, ska permanenta det nuvarande temporära undantaget som stadgas i 2 kap. 10a § i lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
  • Almega tillstryker utredningens förslag på ändringar i kommunallagen. Att de kommunalrättsliga principerna följs torde vara en förutsättning för att kontrollkriteriet ska kunna anses vara uppfyllt.
  • Almega tillstryker utredningens förslag gällande ändringar i lagen om vissa kommunala befogenheter, då det leder till en förenklad administration.

 

Läs hela remissvaret.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast

Läs remissen