Hoppa till innehåll

Betänkandet Friskolorna i samhället (SOU 2013:56)

Remiss

Status
Besvarad

Från
Utbildningsdepartementet

Svar senast
1 december 2013

Läs remissen

Kontaktperson