Hoppa till innehåll

Betänkande från mottagandeutredningen – remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Almega har beretts tillfälle att besvara remissen och inkommer med svar

Status
Under bearbetning

Från
Regeringskansliet

Svar senast
15 november 2018

Läs remissen här