Nedan hittar du våra olika informationskanaler.

Arbetsgivarnytt

Som medlem får du snabbt nyheter om kollektivavtal, lagar, arbetsmiljöföreskrifter och försäkrings- och pensionsfrågor. Kommer som e-post.

Prenumerera.jpg


Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Almega. Kommer som e-post.

Prenumerera.jpg


Nyhetsbrev om upphandlingsfrågor

Vårt nyhetsbrev innehåller inbjudningar till kurser/seminarier och information om regeländringar m.m på området upphandling och offentlig marknad. Vi bevakar området utifrån tjänsteföretagens intresse.

Prenumerera.jpg


Kursnyhetsbrev
Vi erbjuder heldagsutbildningar inom arbetsrätt, lön och arbetsmiljö. Även avtalskurser, Almega Express halvdagar, frukostseminarier och ALL-dagar ingår i vårt utbud. Vi skickar ut nyheter och förändringar i kursutbudet 2-4 ggr per halvår.

Prenumerera.jpg

 


Prenumerera via RSS

Prenumerera på nyheter, pressmeddelanden och rapporter via RSS.

Prenumerera.jpg


Hantering av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för Almega och Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer. Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller om du önskar rättelse eller vill ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du kostnadsfritt en gång per år skiftligt begära registerutdrag. Begäran måste vara undertecknad och ska skickas till följande adress (observera att begäran via e-post inte är giltig):
Almega AB
Box 555 45
102 04 Stockholm