Arbetsmiljö Utbildningar

Kan du delegera arbetsmiljöansvaret?

Vem har egentligen arbetsmiljöansvaret och hur fördelas det bäst vidare? Att alla har ett arbetsmiljöansvar kan låta som en klyscha men är likväl sant. Vad är det då som avgör vem som har ett straffrättsligt ansvar? Är det bara chefer eller kan även en medarbetare ha detta?

Kursbeskrivning

Detta får du i kursen
Under denna webbutbildning diskuterar vi ansvarsbegreppet och vilket förhållningssätt du bör ha när du som arbetsgivare fördelar (delegerar) uppgifter. En viktig lärdom du får med dig under utbildningen är att vi enbart kan fördela uppgifter och inte delegera ansvar.

Kursledare
Anders Karlsson, Arbetsmiljöexpert

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som jobbar i en arbetsledande funktion med ansvar för arbetsmiljöfrågor i verksamheten eller som på annat sätt arbetar med frågorna för arbetsgivarens räkning.

Praktiska detaljer
Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor via chatten under kursen.
Information om hur du ansluter dig till kursen får du i ett separat mail.

Pris
575 kr exkl moms för medlemmar / 2900 kr exkl moms för icke medlemmar

Tillfällen