Hoppa till innehåll

Kompetensförsörjning

Tjänstesektorn är Sveriges tillväxtmotor och framtid – redan i dag arbetar tre av fyra på arbetsmarknaden här. Men kompetensbrist riskerar att bromsa tillväxten.

Bland datakonsult- och programmerings­företag lider nästan två av tre av kompetensbrist.

Digitalisering och globalisering kräver ständig förnyelse av tjänster och kompetenser. Konkurrensen om den kvalificerade arbetskraften är global och när andra länder växlar upp måste Sverige bli bättre på att locka och behålla den kompetens som tjänstesektorn behöver.

Genom att förbättra villkoren för kompetens­utveckling och underlätta arbetskrafts­invandring kan vi möta en alltmer rörlig arbetsmarknad. Och med effektivare stöd och matchning kan vi hjälpa den stora grupp människor som står långt från arbetsmarknaden att hitta ett jobb. Endast då kan vi lösa kompetensbristen, säkra tjänstesektorns framtid och Sveriges tillväxt.

Så säkrar vi kompetensförsörjningen

1. Kompetensavdrag för kompetens­utveckling

I dag är företagens förutsättningar för att investera i maskiner goda, men villkoren för att investera i den viktigaste resursen – medarbetarna – mycket sämre. Kompetensavdrag är ett incitament för kompetens­utveckling.

2. Smidig arbetskrafts­invandring

I en global konkurrens krävs det att det är smidigt att få arbetstillstånd i Sverige. Utan avkall på att löner och villkor följer avtal eller praxis måste vi göra det enkelt och självklart för internationella talanger att söka jobb i vårt land.

3. Stöd och matchning för arbetssökande

Det är orimligt att så många går arbetslösa i Sverige samtidigt som tjänstesektorn har kompetensbrist. Den stora grupp människor som står långt från arbetsmarknaden i dag måste få bättre hjälp att hitta ett arbete.