Hoppa till innehåll

Dialogavtal (sifferlösa avtal)

Dialogavtal, som vi tidigare kallade sifferlösa avtal, tar fasta på att det inte går att diskutera lön utan att först prata om verksamhetens och medarbetarens utveckling.

Kärnan i dialogavtal är således, dialogen mellan chefen och medarbetaren. Här skapas en gemensam bild av vad som behöver göras och vägen dit. Det lägger grunden för en upplevelse av sammanhang och tillhörighet i verksamheten.

På svensk arbetsmarknad är det fortfarande vanligt med kollektivavtal där en siffra anger hur mycket lönerna sammanlagt ska höjas på företaget. Det finns inte i dialogavtal. För att komma fram till hur mycket som ska budgeteras för den årliga lönerevisionen med ett dialogavtal behöver hänsyn tas till utvecklingen i branschen och omvärlden, verksamhetens ekonomiska förutsättningar och medarbetarnas prestationer. Lönebildningen blir på så sätt mer dynamisk, verklighetsförankrad och långsiktigt hållbar för både företag och medarbetare.

Dialogavtal skiftar fokus från centralt bestämmande om lön, till en medarbetarnära lönesättning och en företagsnära lönebildning. När företaget förfogar över hanteringen av lön ökar incitamenten att utveckla en lönestrategi på företaget som stimulerar medarbetare till utveckling och prestation. På så sätt kan produktiviteten förbättras, lönsamheten öka och i sin tur skapa utrymme för kompetens- och löne­utveckling för medarbetarna. Det är ett värdehöjande kretslopp som börjar med att löneutrymmet bestäms där det skapas – genom medarbetarnas utveckling och prestation på företaget.