Hoppa till innehåll

Tillväxten i tjänstesektorn fortsätter att bromsa in, efterfrågan på arbetskraft minskar och varslen ökar. Detta visar Almegas tjänsteindikator. “Det mest positiva är att nedgången är mindre än befarat”, säger Patrick Joyce chefekonom på Almega.

– Det tredje kvartalet var också det tredje i rad med minskande produktion inom den privata tjänstesektorn. Ska man säga något positivt är minskningen åtminstone mindre än befarat. Men dessvärre talar det mesta för att det kommer fortsätta nedåt, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Att nedgången är mindre än förväntat kan enligt Patrick Joyce förklaras med att efterfrågan på flera viktiga företagstjänster har hållits uppe av stora investeringar inom industrin, ett högt anläggningsbyggande och en stabil tjänsteexport.

– Under tredje kvartalet ökade produktionen av konsulttjänster inom teknik, juridik och ekonomi med 3,3 procent jämfört med förra året, bäst går de tekniska konsulterna. Däremot mattas Techsektorn av, säger Patrick Joyce.

En annan bransch som har det tufft är bemanning, framför allt företag som hyr ut personal till lager och logistik. Branschens omsättning under tredje kvartalet var nästan tio procent lägre än året innan och under det senaste året har 13 000 jobb försvunnit.

– Situationen skiljer sig verkligen åt mellan olika branscher, till exempel har över 10 000 nya jobb skapats bland tekniska konsulter trots den allmänna nedgången, säger Patrick Joyce.

Under det tredje kvartalet var antalet anställda i den privata tjänstesektorn, finans och försäkring undantagna, 7 300 färre än ett år tidigare.

– Den minskade efterfrågan på arbetskraft märks också tydligt i antalet varsel. Under årets första elva månader varslades 37 000 personer i tjänstesektorn om uppsägning, en ökning med 87 procent jämfört med året innan, säger Patrick Joyce.