Hoppa till innehåll

I dag presenterade regeringen sin budget för 2024. Dessvärre lyser de långsiktiga strukturreformerna med sin frånvaro. ”Sverige halkar efter både när det gäller jobb och tillväxt. Budgeten saknar både de reformer och det politiska mod som landet behöver”, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

– Vissa satsningar i budgeten är bra, som det förstärkta jobbskatteavdraget, en minskad regelbörda för företag, fler platser på yrkeshögskolan och etableringsjobben, säger Fredrik Östbom.

Enligt Almegas genomgång är budgeten dock ovanligt tunnsådd på konkreta förslag för att främja arbete och företagande.

– Det är bekymmersamt att regeringen inte presenterar några långsiktiga reformer för att minska de höga arbetskraftskostnaderna, trots att vi vet att Sverige har bland Europas högsta arbetsgivaravgifter, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

Inte heller några skarpa förslag som syftar till att stärka arbetslinjen finns med i budgeten.

– Det måste alltid löna sig att arbeta. Tyvärr går regeringen snarare åt motsatt håll när de stoppar indexuppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt, säger Fredrik Östbom.

Den svenska tillväxten, som varit svag sedan finanskrisen, väntas i år bli lägst i hela EU. Vi har unionens femte högsta arbetslöshet och i OECD:s välståndsliga har Sverige halkat från fjärde ner till tolfte plats, den lägsta placeringen hittills.

– Trots en mycket oroväckande utveckling satsas bara drygt 1 miljard av det totala reformutrymmet på 40 miljarder på strukturreformer för att öka Sveriges tillväxt. Det räcker inte, säger Fredrik Östbom:

– Om Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland krävs politisk vilja och en betydligt högre reformtakt. Sverige tappar mark och detta är ingen budget som vänder utvecklingen. Det är bråttom nu, Sverige kan inte vänta, säger Fredrik Östbom.