Hoppa till innehåll

I helgen samlas moderater från hela landet i Karlstad för att diskutera de politiska utmaningarna i Sverige. Tiden vid regeringsmakten har hittills inte resulterat i något överflöd av långsiktiga strukturreformer för ett starkare Sverige. Därför vill vi bjuda på ett par reformer som skulle förbättra villkoren för att driva företag, stärka arbetsmarknaden och därmed bryta utanförskapet.

Tjänstesektorn är avgörande för värdeskapandet i Sverige. Sex av tio jobb som skapats under de senaste tio åren har tillkommit i den privata tjänstesektorn och i dessa företag skapas värde som motsvarar mer än hälften av Sveriges samlade produktion varje år.

Det är företagande som gjort Sverige rikt. Nya innovationer har gett ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen och socialt välstånd. Nu står Sverige inför svåra utmaningar med ett stort utanförskap och hög arbetslöshet. Behovet av entreprenörskap och näringar som skapar nya jobb är större än någonsin, då de erbjuder en möjlighet för fler att ta sig in i samhällsgemenskapen.

2023 har börjat tufft. Sverige väntas som enda land i EU få negativ tillväxt i år. Om situationen på arbetsmarknaden förvärras, riskerar de som redan står längst från arbetsmarknaden att få ännu svårare att hitta egen försörjning. Därför är Almegas tre viktigaste medskick till Moderaterna följande:

1. Sänk skatten på jobb och företagande. Det ska alltid löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Därför måste skatterna på arbete sänkas. I dag lönar det sig inte för vissa familjer som lever på bidrag att börja arbeta. Det måste även bli billigare för tjänsteföretagen att anställa. Kostnaden för att anställa är högre i Sverige än i de flesta av våra konkurrentländer, vilket till stor del beror på våra höga arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna måste sänkas så att företagen kan anställa fler.

2. Ett perspektivskifte för tjänstehandeln. Tjänstefieringen av världsekonomin har skett i ett rasande tempo. Tjänsterna utgör i dag mer än hälften av Sveriges export och sedan millenniumskiftet har tjänstehandelns andel ökat med 50 procent medan varuhandeln legat stilla. De svenska tjänsteföretagen verkar dock i en stenhård internationell konkurrens. Därför är det avgörande att vi har goda förutsättningar att locka spjutspetskompetens för att stimulera fortsatt specialisering och därmed värna vår starka ställning i den internationella konkurrensen. Inte minst viktigt under pågående lågkonjunktur.

3. Stå upp för välfärdsföretagen. Rätten att välja är en central del i svensk välfärd. Det handlar om att kunna gå till den vårdcentral som passar bäst, välja skola till sina barn eller äldreomsorg tillsammans med en förälder. Denna valfrihet förutsätter att det finns något att välja mellan och endast näringslivet kan skapa den bredd på utbudet som gör valfriheten möjlig för landets invånare. Företagandet inom välfärden måste stärkas – inte bekämpas.

Vi ser fram emot att träffa moderata företrädare från alla politiska nivåer och diskutera tjänsteföretagens roll som lösning på många samhällsutmaningar. Vi har stora förhoppningar på att kommande budgetar innehåller näringspolitiska reformer för att förbättra företagens villkor, få fler i arbete och därmed bryta utanförskapet.

Att tjänstesektorn ges goda förutsättningar är avgörande för att Sverige ska kunna klara sig väl genom lågkonjunkturen. Tjänstesektorn är framtidssektorn och tjänsteföretagen är Sveriges jobb-, tillväxt- och integrationsmotor.

Fredrik Östbom, Näringspolitisk chef, Almega

Fredrik Segerfeldt, Näringspolitisk expert, Almega