Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Tjänstekonjunkturen viker alltmer

Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk i november till den lägsta nivån sedan pandemiåret 2020. Nedgången var mycket väntad eftersom industrikonjunkturen blir allt svagare samtidigt som bostadsbyggandet minskar. ”När stigande priser och räntor försvagar hushållens köpkraft kan inte heller hushållens konsumtion hålla uppe efterfrågan i tjänstesektorn”, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i november till 54,3 jämfört med 56,6 i oktober. Nivån ligger under det historiska genomsnittet och är den lägsta sedan sommaren 2020.

– Nedgången var mycket väntad. Tjänstekonjunkturen har gradvis försvagats under det senaste halvåret och omfattar alla delar av tjänstesektorn. Avmattningen inom industrin minskar efterfrågan på företagstjänster samtidigt som hushållen börjar hålla hårdare i sina plånböcker, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

– Orderingången faller kraftigt och läget kommer att bli betydligt sämre innan det blir bättre. Särskilt oroande är tecknen på en kraftig inbromsning av bostadsbyggandet. Det kan få betydande konsekvenser för arkitekter och byggkonsultföretag, säger Patrick Joyce.

Arbetsmarknaden trotsar däremot trenden och är ännu stark. Sysselsättningen inom tjänstesektorn ökade i november och bristen på arbetskraft är fortfarande stor.

– Det brukar dröja ett par kvartal innan en vändning i konjunkturen märks på arbetsmarknaden. Det är sannolikt bara en tidsfråga innan sysselsättningen inom tjänstesektorn vänder nedåt, säger Patrick Joyce.