Hoppa till innehåll
Tjänstesektorn skapar tillväxt
Tjänstesektorn skapar tillväxt

”Ett uppdrag mer angeläget än någonsin”

Ett år har nu gått sedan jag kom till Almega. Då hade pandemin härjat i uppemot två år. Åtskilliga människor hade fallit offer. Även näringslivet hade lidit skada, inte minst tjänstesektorn. Men det kändes ändå som att vi äntligen var ute på andra sidan. Det var dags att blicka framåt. Klipp till nästa scen. Smittspridningen tog ny fart. Ryssland invaderade Ukraina med rusande energipriser som följd. Inflationen tog fart och satte omvärlden i gungning. Så här i efterhand kan jag konstatera: Det blev ingen smekmånad. Men utmaningar är som bekant till för att övervinnas.

Innovationer, tillväxt, jobb och välfärd

Den privata tjänstesektorn är ett fundament för Sveriges välfärd och tillväxt. Dess betydelse har ökat under en lång tid och utvecklingen fortsätter. Potentialen är enorm. Under de senaste åren har åtta av tio nystartade företag varit tjänsteföretag. Dessa företag skapar innovationer, tillväxt, jobb och välfärd.

När man inser detta är det svårt att värja sig. För egen del manar insikten också fram ett jävlar anamma: Hur kan inte alla inse att en sektor, som skapat två av tre nya jobb det senaste decenniet och står för över hälften av vårt lands BNP, måste ges de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential? För mig är det självklart. Oavsett ifall det handlar om att säkra deras kompetensförsörjning, skapa välfungerande marknader eller stärka drivkrafterna för själva företagandet. I detta är Almega tjänstesektorns samlade röst, och den kommer bara bli starkare.

Lösningar på många samhällsutmaningar

Tjänstesektorns värdeskapande är också mer än rent ekonomiskt. Det är tjänsteföretagen som skapar lösningarna på många av vår tids stora samhällsutmaningar. Ett exempel är tjänstesektorns betydelse som integrationsmotor, en inkluderande arbetsmarknad där utanförskap bryts genom instegsjobb till såväl unga som utrikes födda. Med en bredd, sektorn spänner från ett serviceintensivt över till ett högteknologiskt näringsliv, tar sektorn ansvar och leder samhällsutvecklingen på flera plan. Det är tjänstesektorn som banar väg mot framtidens arbetsliv. Det är tjänsteföretagen som leder utvecklingen mot långsiktigt hållbara strukturer.

Sverige står inför stora utmaningar som kräver stora reformer. Samtidigt är det en realitet att frågor rörande jobb, företagande och tillväxt hamnat i skymundan. I stället kretsar samhällsdebatten kring brottslighet, migration, energi och säkerhet. Dessa frågor är naturligtvis ytterst angelägna och kräver kraftfulla åtgärder. Men lösningarna kräver också resurser. Dessa kan endast fås av internationellt konkurrenskraftiga företag med förmåga att skapa arbetstillfällen, skatteintäkter och tillväxt.

Välfärden kräver framgångsrika företag

Tyvärr kan jag konstatera att långt ifrån alla gör denna självklara koppling. Att vinna förståelse för att ett välfärdssamhälle bygger på framgångsrika företag är alltjämt ett av Almegas främsta uppgifter. Ett sisyfosarbete kan tyckas, men till slut måste väl ändå polletten trilla ned?

Ett år in på posten som vd känns mitt uppdrag mer angeläget än någonsin. Å andra sidan känns det kanske så vid vilket givet tillfälle? Men när det mesta omkring oss pekar åt fel håll är det allvar. Framtiden kommer knappast lida brist på utmaningar för Almega och förbunden. Och snart är det dags för avtalsrörelse. Samtidigt har ordstävet ”When the going gets tough, the tough get going” sällan varit mer passande. Med den samlade kompetens och det engagemang som återfinns inom Almega och förbunden kan jag inte känna annat än förtröstan. Genom att ta ansvar för tjänsteföretagen, tar vi även ansvar för vårt välfärdssamhälle.

Läs alla Ann Öbergs krönikor om tjänstesektorns betydelse