Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom Almega

Almegas tjänsteindikator: Tillväxten nära noll

Tillväxten i den privata tjänstesektorn bromsar in rejält. Enligt Almegas tjänsteindikator för fjärde kvartalet mattas tillväxten av i alla tjänstebranscher. ”Risken är stor att produktionen i den privata tjänstesektorn kommer att minska under nästa år”, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Enligt Almegas tjänsteindikator växte produktionen i den privata tjänstesektorn med 3,9 procent i årstakt det tredje kvartalet i år men tillväxttakten har halverats jämfört med början av året. Under det tredje kvartalet ökade produktionen med måttliga 0,3 procent jämfört med kvartalet innan.

– Allt tyder på att tillväxttakten i tjänstesektorn kommer att bromsa in helt under vintern. Risken är stor för att produktionen faller under nästa år. Nedgången omfattar alla tjänstebranscher, undantaget är bemanning och andra stödtjänster till företag som har kunnat dra nytta av den stora bristen på arbetskraft, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Trots en avmattad konjunktur fortsätter sysselsättningen att öka inom tjänstesektorn. Under det senaste året har 141 000 nya jobb skapats. Men även här börjar tillväxten vika.

– Sysselsättningen ökar nu långsammare nu inom de allra flesta branscher. Under det tredje kvartalet ökade antalet anställda i den privata tjänstesektorn bara med 17 700 jämfört med föregående kvartal, säger Patrick Joyce.

Enligt tjänsteindikatorn minskar också bristen på arbetskraft i tjänstesektorn. Men det sker från rekordhöga nivåer.

– För första gången på två år minskar kompetensbristen men fortfarande lider närmare hälften av tjänsteföretagen brist på personal, säger Patrick Joyce.

Det tredje kvartalet ökade tjänstepriserna med 7,8 procent på årsbasis, vilket var något lägre än kvartalet innan och avsevärt lägre än den allmänna inflationen. Den främsta förklaringen till detta är lägre prishöjningar på transporter. Enligt Almegas prisindikator kommer tjänstepriserna att öka ännu långsammare kvartal fyra.

– Det är ett glädjande besked och ger en föraning om att inflationen kan komma att vända neråt inom några månader, avslutar Patrick Joyce.

Om Almegas tjänsteindikator

Almegas tjänsteindikator har tagits fram av Almega sedan 2001 för att ge en indikation om vart konjunkturen i den privata tjänstesektorn är på väg på kort sikt. Indikatorn ger information för att tidigt kunna förutspå vändpunkter i konjunkturen, både inom tjänstesektorn och i hela Sveriges ekonomi, eftersom den privata tjänstesektorn svarar för lite över hälften av Sveriges totala produktion, BNP.

Läs hela rapporten

Krisen kommer (Almegas Tjänsteindikator, fjärde kvartalet 2022)