Hoppa till innehåll

Tillfällig uppgång för tjänstesektorn

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg i september efter att ha fallit det senaste halvåret. ”Det var en överraskande uppgång med tanke på att industrikonjunkturen fortsätter att mattas av och att hushållens köpkraft försvagas av den hög inflation och stigande räntor”, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i oktober till 56,9 jämfört med 55,1 i september. Trots uppgången är ändå indexet tio procentenheter lägre än i maj.

– Uppgången var oväntad. Inköpschefsindex för industrin för oktober visar en fortsatt nedgång som kommer att minska efterfrågan på företagstjänster samtidigt som hushållens konsumtion är på väg ner, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

– Uppgången i oktober förklaras av en stigande orderingång men är sannolikt tillfällig. Tjänsteföretagens produktionsplaner på längre sikt fortsätter att sjunka, säger Patrick Joyce.

Arbetsmarknaden fortsätter däremot att vara stark. Sysselsättningen bland tjänsteföretagen fortsatte att öka i oktober och i snabbare takt än tidigare under hösten. Enligt Patrick Joyce tyder det på att bristen på arbetskraft inom tjänstesektorn kommer att bestå en tid till.

–  Det brukar dröja innan en nedgång i konjunkturen märks på arbetsmarknaden men sannolikt kommer jobben att minska i tjänstesektorn under nästa år, avslutar Patrick Joyce.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare från Swedbank och Silf där ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.