Hoppa till innehåll
Patrick Joyce är chefekonom på Almega

Väntad nedgång för tjänstekonjunkturen

Inköpschefsindex för tjänstesektorn föll kraftigt i september efter en liten uppgång i augusti. ”Väntat med tanke på vikande industrikonjunktur och att hushållens pressas allt hårdare av den höga inflationen och stigande räntor”, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i september till 55,1 jämfört med 58,6 i augusti. Indexet befinner sig fortfarande i tillväxtzonen men har fallit med tolv procentenheter det senaste halvåret.

– Nedgången i inköpschefsindexet var mycket väntad. Det är tydligt att aktiviteten i hela näringslivet bromsar in under årets sista kvartal och att tjänsteföretagen ser betydligt dystrare på framtiden nu än de gjorde före sommaren, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Enligt Patrick Joyce pressas den privata tjänstesektorn från två håll. En allt svalare industrikonjunktur innebär att efterfrågan på företagstjänster minskar. Samtidigt urholkar den höga inflationen hushållens köpkraft och kommer sannolikt att leda till lägre inköp av tjänster det kommande året.

– Tjänsteföretagen har fortfarande en god orderstock men orderingången är betydligt svagare än i våras. Den svaga kronan bidrar till att priserna på insatsvaror fortsätter att öka och tjänsteföretagen har svårt att kompensera sig för de ökade kostnaderna, säger Patrick Joyce.

Inbromsningen märks ännu inte på arbetsmarknaden. Jobben i tjänstesektorn fortsätter att öka men i långsammare takt än tidigare.

– Det brukar dröja ett par kvartal innan nedgångar i konjunkturen märks på arbetsmarknaden men sannolikt kommer jobben i tjänstesektorn att bli färre under första halvåret nästa år, säger Patrick Joyce. 

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare från Swedbank och Silf där ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.