Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för tjänsteindikatorn
Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för tjänsteindikatorn

Tjänstesektorn håller fortfarande ångan uppe

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg igen i augusti efter att ha fallit tre månader i rad. Det var förvånande med tanke på den vikande industrikonjunkturen, hushållens vikande köpkraft och förväntningar om höjda räntor. Det ändrar dock inte bilden av att den vikande konjunkturen även kommer att drabba tjänstesektorn.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i augusti till 59,4 jämfört med 58,1 i juli. Indexet är dock betydligt lägre än rekordnivåerna före sommaren.

– Uppgången i augusti är positiv men det ändrar inte bilden av att aktiviteten i tjänstesektorn är på väg att kylas av rejält, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Enlig honom fick konsumtionen av tjänster en injektion i början av året när de sista pandemirestriktionerna försvann. 

– Nu tvingar den höga inflationen och särskilt rekordpriserna på el hushållen att hålla hårdare i plånböckerna, vilket kommer att påverka tjänstesektorn negativt. Hushållen är mycket pessimistiska om sin ekonomi just nu, säger Patrick Joyce.

Avmattningen märks dock inte på arbetsmarknaden och sysselsättningen inom tjänstesektorn fortsätter att öka i samma takt som tidigare under året.

– Det är glädjande att tjänstesektorn fortsätter att skapa nya jobb. Företagen har dock svårt att hitta den arbetskraft de behöver trots den höga arbetslösheten. Det är viktigt att personer som söker arbete får den utbildning de behöver för att ta de lediga arbeten som erbjuds, säger Patrick Joyce.