Hoppa till innehåll
Tjänstesektorn är framtidssektorn
"Tjänstesektorn är framtidssektorn, säger Fredrik Östbom, ny enhetschef för näringspolitik och opinionsbildning på Almega

”Tjänstesektorn är framtidssektorn”

Fredrik Östbom är ny chef för näringspolitik och opinionsbildning på Almega. Med 11 000 medlemsföretag i ryggen är målsättningen tydlig: Ge dem ännu bättre förutsättningar.

Almegas arbete sker i huvudsak inom två övergripande områden. Tyngdpunkten ligger alltjämt på arbetsgivarfrågor där kollektivavtalen fungerar som bottenplatta. Men Almega bedriver även ett omfattande påverkansarbete i näringspolitiska frågor. I augusti tillträdde Fredrik Östbom tjänsten som chef för den nya enheten Näringspolitik och opinionsbildning.

Vad är din roll?

– Jag ansvarar för Almegas såväl kort- som långsiktiga arbete med opinionsbildning. Vi arbetar för att öka politikernas förståelse för våra medlemmars förutsättningar och därefter fatta så bra beslut som möjligt. Det som är bra för våra företag är bra för Sverige och vårt välstånd. Till min hjälp har jag den samlade kompetens som finns hos enhetens experter och på övriga håll inom Almega, säger Fredrik Östbom.

Vilken betydelse har tjänstesektorn?

– Tjänstesektorn är Sveriges tillväxtmotor och helt avgörande för Sveriges utveckling. Det är här som de flesta jobben skapas och tjänsteföretagen sitter på många av lösningarna till de stora samhällsutmaningar som vi står inför, säger Fredrik Östbom.

Hur ser du på Almega och förbunden?

– Tjänstesektorn är framtidssektorn och tillsammans med förbunden representerar Almega fler än 11 000 företag med sammanlagt över en halv miljon medarbetare från ett 60-tal olika branscher. Som företrädare för tjänstesektorn är Almega och förbunden till en väldigt betydelsefull röst att lyssna på, säger Fredrik Östbom.

Vilken är din främsta uppgift framöver?

– Jag ska vässa vårt opinionsbildningsarbete ytterligare och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medlemsföretag. Sverige står inför ett antal utmaningar, både på lång och kort sikt, och med tanke på tjänstesektorn betydelse är det nödvändigt att företagen får rätt förutsättningar, säger Fredrik Östbom.

Mer specifikt, vad är viktigast just nu?

– I dag är kompetensförsörjningen ett av de största tillväxthindren för många företag, speciellt inom tjänstesektorn. Det måste bli enklare och mer lönsamt både att anställa och att arbeta. Vår uppgift är att få politikerna att fatta beslut som underlättar för företagen oavsett ifall det handlar om arbetsgivaravgifter, skatter, arbetskraftsinvandring eller matchning av arbetslösa till jobb. Rätt utformat skulle detta lösa kompetensbristen och samtidigt öka sysselsättning, säger Fredrik Östbom.

Hur ser du på valutgången?

– Tjänsteföretagen är Sveriges tillväxtmotor. Jag både hoppas och tror att Ulf Kristersson ser detta och kommer att verka för att underlätta för tjänsteföretagen och ge våra medlemmar så bra förutsättningar som möjligt. Tjänstesektorn är framtidssektorn och när den går bra, går det bra för Sverige, säger Fredrik Östbom.

Läs mer om Almegas näringspolitiska arbete här.