Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Tjänstesektorn håller uppe tillväxten

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg igen i april efter en tillfällig nedgång i mars. Den fortsatt starka konjunkturen i tjänstesektorn håller uppe tillväxten när industrin mattas av något. Stigande priser på insatsvaror, allt längre leveranstider och brist på arbetskraft oroar dock.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 62,9 i mars till 68,1 i april. Frånsett den tillfälliga nedgången i mars har indexet har legat runt 68 sedan sommaren 2021, vilket är långt över det historiska genomsnittet på 56.

– Efter en viss nedgång tidigare i år ser vi nu att produktionen fortsätter att öka och orderingången har vänt uppåt. Tjänsteföretagen är optimistiska och förväntar sig att produktionen kommer att fortsätta öka framöver, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Priserna på insatsvaror i tjänstesektorn ökar i historiskt snabbt, även om takten i prisökningarna har dämpats något sedan mars. Leveranstiderna blir allt längre vilket kan bero på störningar i leveranserna av insatsvaror eller brist på arbetskraft. Sysselsättningen i tjänstesektorn, som har stigit de senaste 18 månaderna, fortsätter att öka samtidigt som bristen på arbetskraft blir allt allvarligare.

– Den ökande bristen på arbetskraft riskerar att hindra tjänsteföretagens tillväxt. Under det första kvartalet i år hade mer än hälften av tjänsteföretagen svårt att rekrytera den personal de behövde. I vissa branscher hade tre av fyra företag brist på arbetskraft, säger Patrick Joyce.