Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Stark tillväxt men ökande priser oroar

Inköpschefsindex för tjänstesektorn ökade igen i januari vilket bekräftar att tjänstesektorn fortsatt utvecklas starkt. Ökande leveranstider, stigande priser på insatsvaror och brist på arbetskraft riskerar dock att driva upp tjänstepriserna.

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 67,4 i december till 68,6 i januari. Det är den femte högsta nivån i indexets historia.

– Utvecklingen är bred, både nuvarande produktion och förväntningarna på framtiden är mycket starka. Även orderstockarna är stabilt höga vilket borgar för en god tillväxt under våren.  Slopandet av de sista smittskyddsrestriktionerna nästa vecka kommer sannolikt att ge en ytterligare skjuts till tjänstesektorn, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

– Oroande är dock tjänsteföretagens leveranstider och att priserna på insatsvaror stiger. Andra indikatorer visar att bristen på arbetskraft fortsätter att öka. Redan under slutet av förra året var prisökningarna på tjänster den högsta sedan 2008. Kostnadstrycket i tjänstesektorn har inte minskat utan det är stor risk att priserna fortsätter att öka, säger Patrick Joyce.