Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Stark tillväxt men ökande kapacitets­brist

Inköpschefsindex för tjänstesektorn vände åter upp i november, vilket bekräftar att återhämtningen fortsätter med oförminskad styrka. Stigande priser på insatsvaror och tilltagande brist på arbetskraft riskerar dock att leda till fortsatt ökande tjänstepriser.

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i från 68,0 i oktober till 68,7 i november. Det är den fjärde högsta nivån i indexets historia.

– Utvecklingen är mycket stark och glädjande är att orderingången är stabilt hög vilket borgar för en fortsatt hög aktivitet i tjänstesektorn. Det är tydligt att tillväxten i ekonomin alltmer drivs av de privata tjänsteföretagen, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Samtidigt ser han ett par orosmoln torna upp sig inför framtiden.

– Det är oroande att priserna på insatsvaror fortsätter att stiga. Dessutom backade index för sysselsättningen, vilket kan bero på att företagen har svårt att hitta den kompetens de behöver. Båda faktorerna leder till ett stigande kostnadstryck i tjänstesektorn, vilket kommer att leda till att tjänstepriserna fortsätter att stiga. Prisökningen på tjänster det senaste året har varit den högsta på 13 år, säger Patrick Joyce.