Hoppa till innehåll

Stark återhämtning – kompetens­brist hotar

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg i september, vilket bekräftar att återhämtningen fortsätter med oförminskad styrka. Störningarna i de globala leveranskedjorna visar sig dock i stigande priser på insatsvaror. ”Uppgången kan dock på sikt bromsas av brist på arbetskraft”, säger Patrick Joyce chefekonom på tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 65,1 i augusti till 69,6 i september. Det är den näst högsta nivån i indexets historia.

– Utvecklingen är mycket stark och orderingången har tagit ny fart efter en viss avmattning under sommaren. Det är också glädjande att jobben ökar i allt fler tjänstebranscher, säger Patrick Joyce.

– De stigande priserna på insatsvaror och de ökande leveranstiderna hos tjänsteföretagen oroar dock. Leveransstörningarna som drabbat i industrin ser ut att ha spritt sig till delar av tjänstesektorn. Bristen på arbetskraft blir också allt mer tydlig inom fler tjänstebranscher. Det kan bromsa uppgången på längre sikt, säger Patrick Joyce.