Hoppa till innehåll
Scientists examining data on computer while working in research lab

Ny rapport på gång: Tjänste­sektorns roll i framtidens forskning

Tjänstesektorn spelar en viktig roll i den strukturomvandling som sker i näringslivet genom ökad digitalisering och automatisering. Men det krävs ytterligare satsningar på forskning och innovation för att konkurrenskraften ska bestå.

Svensk tjänstesektor är på fortsatt frammarsch. Den svenska tech-branschens bidrag till BNP är nästan lika stort som bidraget från de traditionella basindustrierna sammanlagt. Men för att tjänstesektorn ska vara fortsatt konkurrenskraftig krävs ytterligare satsningar på forskning och innovation. I en kommande rapport undersöker Almega hur samverkan mellan forskning, tjänstesektorn och akademin kan stärkas ytterligare. Johannes Nathell har projektlett arbetet med rapporten.

Vad är det för rapport?

– Rapporten, Tjänstesektorn ritar om kartan över framtidens forskning och innovation, visar hur vi kan förbättra förutsättningarna för tjänsteföretag att delta i forskningsprojekt och få tillgång till forskningsmedel i relevanta projekt. I rapporten intervjuas bland annat sex tjänsteföretag som bedriver forskningsverksamhet om ur de ser på samarbetet med akademin.

Vilka är de främsta insikterna från rapporten?

– Företagen som vi intervjuat har mycket positiva erfarenheter från sitt samarbete med akademin. Deras deltagande i olika forskningsprojekt har skapat ett engagemang bland medarbetarna och fler tjänsteinnovationer som kan kommersialiseras. Samtidigt vittnar företagen om att det är kostsamt att investera i forskningsprojekt och att ekonomin kan bli svår att få ihop.

När, var och hur kommer rapporten presenteras?

– Rapporten kommer presenteras på ett webbinarium onsdagen den 29 september kl 12-13. I samband med presentationen genomförs även en paneldiskussion med representanter från företag, myndigheter och akademi.

Läs mer och anmäl dig här.