Hoppa till innehåll

Återhämtningen fortsätter men risk för prishöjningar

Inköpschefsindex för tjänstesektorn föll i augusti men från en mycket hög nivå. Återhämtningen fortsätter men stigande priser på insatsvaror ger skäl för oro. ”Störningarna i industrins leverans- och produktionskedjor kan sprida sig till delar av tjänstesektorn”, säger Patrick Joyce chefekonom på tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 69,1 i juli till 64,7 i augusti. Trots fallet ligger ändå index långt över det historiska genomsnittet på drygt 55.

– Återhämtningen tappar lite i fart men är trots detta fortsatt stark. Tjänsteföretagens orderstockar är oförändrat höga även om orderingången dämpats något. Det är också glädjande att företagen fortsätter att nyanställa, säger Patrick Joyce.

Ett orosmoln är dock de stigande priserna på insatsvaror.

– Leveransstörningarna som drabbat industrin är på väg att få konsekvenser även för tjänstesektorn vilket kan leda till prisökningar på vissa tjänster under hösten och vintern, säger Patrick Joyce.