Hoppa till innehåll
tjänsteindikatorn Q2 2021

Tjänste­indikatorn visar bred men långsam återhämtning

Återhämtningen i tjänstesektorn fortsätter, men den går långsamt. Produktionen är fortfarande lägre än innan pandemin, men sysselsättningen ökar igen och antalet permitteringar har minskat dramatiskt.

Trots en hög smittspridning har återhämtningen inom tjänstesektorn fortsatt. Takten är dock låg och tjänsteproduktionen är alltjämt lägre än innan pandemiutbrottet. I april i år var produktionen 3,2 procent lägre än i januari 2020. Almegas tjänsteindikator för årets andra kvartal pekar dock på en ökad produktionstakt framöver. 

– Det mesta pekar på att den återhämtning vi nu ser kommer att hålla i sig. Inte minst är det glädjande att företagens ser positivt på framtiden, även inom de hårdast drabbade branscherna, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega. 

Stora branschskillnader

Enligt Tjänsteindikatorn är det en bred men försiktig återhämtning som pågår, även om bilden fortfarande skiljer sig åt mellan olika branscher. Medan företagstjänster går allt bättre har vissa företag som säljer tjänster till hushåll det fortsatt tungt. Sedan finns det en bransch som hittills tagit sig igenom krisen i stort sett opåverkad.  

– Många företag inom IT och telekom har i princip aldrig drabbats av någon kris och tillväxten i branschen är fortsatt god. Tittar vi exempelvis på konsultbranschen, samt arkitekter och tekniska konsulter, tycks de nu återhämtat vad de förlorade i krisens inledning och växer. Även bemanningsbranschen växer stadigt och har därmed brutit en treårig nedåtgående trend, säger Patrick Joyce.  

Bland de branscher som har det fortsatt tufft återfinns besöksnäringen med hotell- och restaurang, reseföretag samt verksamheter inom kultur och fritidstjänster. Omsättningen för företagen inom dessa branscher är fortsatt betydligt lägre än före Coronautbrottet. Men även dessa företag är optimistiska inför framtiden, om än försiktigt. 

– Så länge det råder restriktioner för att minska smittspridningen finns det företag som är försatta i ett extremt läge och behöver stöd. Samtidigt, i takt med att vaccineringsgraden ökar blir ljuset i tunneln allt starkare, säger Patrick Joyce. 

Minskat antal permitterade

Av tjänsteindikatorn framgår även att sysselsättningen inom tjänstesektorn slutat minska och istället ser ut att börja öka redan i närtid.  

– Ett positivt tecken är att korttidspermitteringarna i tjänstesektorn har minskat kraftigt. Under 2020 var 18 procent av de anställda permitterade någon gång under året. Hittills i år är den andelen bara två procent. Inom IT och telekom, bemanning och andra konsultbranscher har permitteringarna nästan upphört helt, säger Patrick Joyce. 

Antalet korttidspermitterade inom den privata tjänstesektorn har minskat med 332 000 personer mellan 2020 och 2021. Men då bör man också väga in att antalet anställda i sektorn har minskat med 61  000 personer under samma period. 

– Flest jobb har försvunnit inom privat vård och omsorg där de anställda blivit 20 000 färre det senaste året. Även inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster har antalet anställda minskat kraftigt, med 7 200 personer, säger Patrick Joyce.