Hoppa till innehåll

Coronakrisen är unik. Den drabbade först tjänstesektorn och med en hastighet och kraft som överträffat alla tidigare ekonomiska kriser. Resebranschen och besöksnäringen tvärbromsade först. Även bemanningsföretagen var tidigt hårt ansatta och därefter drabbades bransch efter bransch.

– Under det andra kvartalet föll tjänsteproduktionen med 7,5 procent, vilket är det största raset någonsin under ett kvartal. Nu befinner sig tjänstesektorn i en återhämtningsfas men det är långt kvar tills den är tillbaka där den var innan pandemin slog till. Coronautbrottet har raderat ut närmare tre års tillväxt, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Enligt det senaste inköpschefsindex från Swedbank och Silf, som publicerades den 5:e oktober, tycks dock återhämtningen ha mattats av. Inköpschefsindex för tjänstesektorn backade från 57,3 till 54,7 mellan augusti och september. Siffran är visserligen fortfarande på den positiva sidan av 50-strecket, men utvecklingen tycks plana ut.

– Det är mycket dåliga nyheter att återhämtningen verkar tappa fart. Det tyder på att vägen tillbaka till läget före Corona kommer att bli ännu längre än befarat, säger Patrick Joyce.

I rapporten föll även delindex för sysselsättning kraftigt. Efter en minskning på 6,3 indexenheter hamnade index på 42,9, den lägsta nivån sedan maj i år, vilket pekar på en fortsatt svag sysselsättning i tjänstesektorn.

– Att delindex över sysselsättningen i tjänstesektorn nu faller igen är oroande. Det bekräftar den bild vi får från Almegas medlemsföretag att ännu fler jobb kommer att gå förlorade i tjänstesektorn under vintern, avslutar Patrick Joyce.

Av Almegas Tjänsteindikator framgår att tre av fyra tekniska konsulter, arkitekter och industrikonsulter har minskat orderingången sedan krisen började. Bland serviceföretagen som säljer städning och facility management till andra företag har vart femte företag tappat mer än 30 procent av sin omsättning.

– Många uppsägningar har hittills kunnat undvikas genom möjligheten till korttidspermittering, främst bland tekniska konsulter, arkitekter och andra företagskonsulter, säger Patrick Joyce.

Så många som åtta av tio tjänsteföretag räknar med att minska sin personalstyrka eller hålla den oförändrad under hösten. Det är dåliga nyheter för dem som vill in på arbetsmarknaden.

– De som drabbas är främst unga och nyanlända. För dem står den privata tjänstesektorn för lejonparten av ingångsjobben och det är därför ytterst viktigt med en så snabb återstart som möjligt för tjänsteföretagen, säger Patrick Joyce.