Hoppa till innehåll
Almegas Chefekonom, Patrick Joyce

Ny rapport: Krisen ej över men raset har bromsats

Tjänsteföretagen är fortsatt hårt pressade. Den ekonomiska situationen är till och med värre än under finanskrisen. Det visar Almegas Tjänsteindikator för årets andra kvartal. Samtidigt finns det tecken på att det värsta raset har stannat av och tjänsteföretagens syn på framtiden är inte fullt lika nattsvart.

– Krisen är långt ifrån över. Såväl efterfrågan som produktion inom tjänstesektorn har fortsatt att falla under maj och juni, om än i en lägre takt, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för Tjänsteindikatorn.

Almegas tjänsteindikator tyder på att botten eventuellt snart är nådd. Inköpschefsindex (PMI) för svensk tjänstesektor försvagades visserligen ytterligare i maj, men takten var långsammare än i april. Även Inköpschefsindex för såväl industri som tjänster på viktiga svenska exportmarknader utvecklas också i rätt riktning. Av tjänsteföretagen räknar 39 procent med fortsatt vikande efterfrågan, men samtidigt tror närmare vart femte företag på en ökad efterfrågan inom de kommande tre månaderna.

– Företagen är inte fullt lika pessimistiska inför framtiden som tidigare. Vi ser även att ökningen av konkurser och företagsrekonstruktioner inom tjänstesektorn har dämpats under maj och juni. Detta kan tyda på att vi närmar oss vändpunkten, säger Patrick Joyce.

Samtidigt har Coronakrisens effekter blivit tydliga i form av förlorade jobb. Hälften av tjänsteföretagen har minskat personalstyrkan sedan krisen började och fyra av tio företag räknar med fortsatta personalnedskärningar. Av 547 000 korttidspermitterade personer arbetar 367 000 i den privata tjänstesektorn.

Situationen skiljer sig åt mellan olika tjänstebranscher. Lättade reserestriktioner har givit researrangörer och transportföretag hopp om framtiden. Även datakonsulter och företagskonsulter har blivit mer positiva. I andra änden finns bemanningsföretag, tekniska konsulter och arkitekter. Deras utveckling hänger bland annat på hur det går för byggbranschen som dessvärre har mattats av.

– Sanningens minut kommer efter sommaren, speciellt om regeringen inte förlänger krisåtgärderna. Situationen kräver fortsatta åtgärder för att minska företagens kostnader och öka efterfrågan, annars riskerar vi en andra våg av ekonomisk nedgång inom tjänstesektorn, säger Patrick Joyce.

Läs hela rapporten