Hoppa till innehåll

Så kickstartar vi Sverige

Världsekonomin befinner sig i den värsta krisen i modern tid. Situationen för Sveriges tjänsteföretag och anställda är extrem. För att förhindra en total kollaps har regeringens och samarbetspartiernas fokus hittills legat på akuta krispaket och åtgärder. Samtidigt är det viktigt att inte tappa det långsiktiga perspektivet. Det kommer en tid efter corona, och då gäller det att ha de rätta förutsättningarna för att rulla igång maskineriet på plats.

– Det måste redan nu planeras för politiska insatser som gör det möjligt för anställda att gå tillbaka till jobbet, för arbetsgivare att återanställa och rekrytera och för hushållen att få fart på konsumtionen, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

Mot bakgrund av detta är Almega nu i slutfasen i arbetet med rapporten ”Så kickstartar vi Sverige”. Den redogör för vilka åtgärder som krävs av politiken för att ge den svenska ekonomin de bästa förutsättningarna att återhämta sig. Rapporten har gemensamt arbetats fram av Almega och våra åtta förbund. Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom på Almega, har hållit i pennan.

Vilka är de främsta insikterna som arbetet med rapporten har gett?

– Dels har vi identifierat ett antal konkreta åtgärder som är helt nödvändiga för att få igång den svenska ekonomin igen. Men det viktigaste är kanske tidsaspekten. De länder vars ekonomier är snabbast ur startblocken kommer ha konkurrensfördelar. Så parallellt med att se över och förlänga de akuta krispaketen, gäller det att regeringen tänker ett steg längre och skapar förutsättningar för en så bra återstart som möjligt, säger Fredrik Voltaire.

När och var kommer rapporten finnas att läsa?

– Det är lite vanskligt att säga eftersom spelplanen hela tiden ändras och nya uppgifter framkommer, men vi siktar på att presentera rapporten i juni.