Hoppa till innehåll

För varje ny konjunkturindikator som presenteras, cementeras bilden av tjänstesektorn som en sektor i fritt fall. Swedbank/Silfs Inköpschefsindex för tjänstesektorn föll från 46,1 till 39 mellan mars och april, den lägsta nivån sedan 2009.

– Detta är bara den senaste siffran i raden som visar på krisens omfattning och fördjupning. Nu gäller det att regeringen inte tappar fokus utan anpassar åtgärdspaketen i takt med krisens utveckling, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega, och nämner ett par åtgärder som mest akuta:

– Först och främst måste statens ansvar för sjuklönekostnaderna förlängas och gälla även under juni, juli och augusti. Samma förlängning måste även gälla de sänkta arbetsgivaravgifterna.

Redan tidigare har Konjunkturinstitutets tjänstebarometer för april visat på det största raset någonsin och Arbetsförmedlingens siffror gör gällande att nio av tio varsel som lagts sedan 1 mars avser tjänstesektorn.

– Jämfört med finanskrisen slår dagens kris bredare och drabbar såväl konsumentnära tjänster som företagstjänster. Under de kommande tre månaderna väntas alla tjänstebranscher minska sin personal, säger Patrick Joyce.

Tjänsteföretagens förväntningar på framtiden är dystra och enligt en undersökning bland Almegas medlemsföretag räknar den stora majoriteten med att efterfrågan kommer att fortsätta nedåt de närmaste tre månaderna.

För frågor ytterligare upplysningar om det ekonomiska läget i den privata tjänstesektorn kontakta:

Patrick Joyce, chefekonom Almega
Tel. 0760-18 70 34
Patrick.Joyce@almega.se