Hoppa till innehåll

Fortsatta bottensiffror för tjänstesektorn

Efter ett historiskt tapp förra månaden visar Konjunkturinstitutets barometer för maj på en svag uppgång. Men siffrorna är fortfarande på rekordlåga nivåer och statens ersättningar till näringslivet måste förlängas, menar Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

– Det är en lättnad att raset har stannat av men tjänstesektorn är fortfarande i ett bottenläge och efterfrågan är låg inom princip alla tjänstebranscher, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Konjunkturinstitutets barometer för maj som presenterades idag 27 maj tyder på att botten av Coronakrisen kan vara nådd även för tjänsteföretagen. Konjunkturbarometern för tjänstesektorn steg från 50,0 i april till 52,7 i maj. Detta är dock från den lägsta barometersiffran för tjänstesektorn någonsin. Den lilla uppgången beror på att tjänsteföretagen är något mindre pessimistiska om framtiden än i april inte på att efterfrågan har förbättrats.

– Återhämtningen riskerar att ta lång tid särskilt om en internationell lågkonjunktur drabbar exportindustrin och de tjänsteföretag som säljer till utlandet. Därför är det viktigt att statens ersättningar till näringslivet förlängs över sommaren. Det gäller både ersättningen för omsättningsfall och sänkningen av arbetsgivaravgifterna, avslutar Patrick Joyce.