Hoppa till innehåll

Katastrofläge i tjänstesektorn

Samtliga konjunkturindikatorer pekar rakt ned och tjänstesektorn har drabbats hårdast. Nedgången är djup och drabbar alla tjänstebranscher. Det visar den extra lägesrapport över det ekonomiska läget i tjänstesektorn som Almega har tagit fram med anledning av Coronapandemin.

På bara två månader har Coronaviruset försatt sektorn i en mycket allvarlig ekonomisk situation.

Det råder katastrofläge i tjänstesektorn och situationen tycks bara bli värre. Jämfört med finanskrisen slår dagens kris mycket bredare och drabbar såväl konsumentnära tjänster som företagstjänster extremt hårt, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Under april uppvisade Konjunkturinstitutets tjänstebarometer det största raset någonsin. Besöksnäringen och bemanningsbranschen föll hårdast men i princip alla tjänstebranscher drabbades.

Av de tjänsteföretag som inte är besöksnäring eller handel har 40 procent tappat minst en femtedel, av försäljningen och tittar vi framåt ser det mörkt ut. En stor majoritet räknar med fortsatt minskad efterfrågan åtminstone de närmaste tre månaderna, säger Patrick Joyce.

Krisen drabbar även kunskapsintensiva tjänsteföretag som arkitekter och tekniska konsulter av vilka 60 procent har förlorat befintliga uppdrag och 80 procent upplever vikande orderingångar. Fyra av tio IT & Telekomföretag räknar med att förlora minst en femtedel av sin försäljning i år. Något oväntat har även många företag inom vård och omsorg fått problem då planerade vårdbesök och operationer ställts in.

Situationen har även tvingat tjänsteföretagen att se över personalstyrkorna.

Nio av tio varsel om uppsägning som lagts sedan den 1 mars gäller tjänstesektorn och under de kommande tre månaderna väntas alla tjänstebranscher minska sin personal, säger Patrick Joyce.

Hårdast drabbade av varsel och nedskärningar är besöksnäringen och bemanningsbranschen. I början av april hade 55 procent av bemanningsföretagen varslat personal. Men även inom branscher som nyligen hade brist på arbetskraft – exempelvis datakonsulter och jurister – planerar nu 50 till 60 procent av företagen att minska sin personal.

Ytterligare ett tecken på det kritiska läget är samtalen till Almegas rådgivningstjänst. Sedan den 1 mars har vi på Almega tagit emot 3 800 samtal från företag med arbetsbrist. Det är åtta gånger fler än samma tid förra året, säger Patrick Joyce.