Hoppa till innehåll

Så rustar vi den kunskapsintensiva tjänstesektorn

Sverige är ett litet land som länge kunnat hävda sig internationellt. Nu är det dags att vi pratar om vad som krävs för att utveckla vår konkurrenskraft och behålla vår tätposition. I en global värld gäller det att investera i kompetens så att kunskapsintensiva branscher inte ser sig tvingade att flytta till andra länder. I en ny rapport skriver Almega om vad som krävs för att stävja utvecklingen och låta den kunskapsintensiva tjänstesektorn växa och frodas.

– Den privata tjänstesektorn bidrar med 52 procent av bruttonationalprodukten (BNP) och 44 procent av exporten. Sedan 2008 har 400 000 nya jobb skapats i tjänstesektorn. Tillståndet i tjänstesektorn är kort sagt en bra indikator på den svenska ekonomin, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Almega har under en längre tid sett hur allt fler företag flyttar verksamheter ut från landet genom att förlägga uppdrag på utländska dotterbolag eller genom att köpa tjänster från utlandet. Det som gör trenden illavarslande är att det rör sig om kunskapsintensiva tjänster. Förutom att Sverige förlorar kunskapsintensiva och välavlönade jobb utomlands förlorar vi något kanske ännu viktigare – synen på Sverige som ett land i framkant.

– Det är en viktig insikt att det finns länder, både i närområdet och längre bort, som konkurrerar om samma arbetstillfällen som Sverige. Det rör sig om länder i Östeuropa och i Asien där utbildningsnivån och innovationstakten stadigt ökar. Tiden då dessa länder var verkstäder för den mer utvecklade delen av världen är förbi, säger Patrick Joyce.

Sverige är ännu inte omsprunget utan håller god takt. Vårt näringsliv är fortsatt konkurrenskraftigt. Men vi befinner oss nu i en tid då framtidsoptimismen måste formas av något annat än vår upplevda tätposition. Sverige har istället en möjlighet att vara ett land som hämtar kraft och framtidstro i vår förmåga att förnya oss, reformera och modernisera och i vår strävan att låta alla människor komma till sin rätt.

Även om konjunkturen vänder nedåt är bristen på kompetens i stora delar av näringslivet ett långsiktigt problem som måste lösas. Ett sammansatt problem som kompetensbrist behöver flera lösningar. I rapporten föreslår vi bland annat:

  • Fler utbildningsplatser inom bristyrken. En för stor del av arbetsmarknadspolitiken används för anställningsstöd som inte leder till varaktiga arbeten istället bör resurserna flyttas till att utbilda arbetslösa till yrken där det idag finns rekryteringsbehov.
  • Ett mer fördelaktigt system för investeringar i kompetens som låter företag göra avdrag för personalutbildning. Mer investeringar i kompetens är nödvändigt för att behålla verksamheter och jobb i Sverige.
  • En reformerad Arbetsförmedling där fristående aktörer får ta över uppdraget att matcha de arbetssökande till de lediga jobb som finns. När Arbetsförmedlingen reformeras kommer matchningen förbättras och tiotusentals nya jobb att kunna tillsättas.

Läs mer om problematiken, och hur vi löser den, här. Kunskapsintensiva tjänsteföretag – en motor för tillväxt och export.