Hoppa till innehåll

Flera indikatorer talar för att tillväxttakten kommer att mattas av mot slutet av året, bland annat lägre förväntningar bland tjänsteföretagen om ökad efterfrågan.

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxttakten för tjänsteproduktionen kommer att öka marginellt under tredje kvartalet i år jämfört med det föregående kvartalet. Årstakten låg under andra kvartalet på 2,9 procent. För tredje kvartalet pekar indikatorn alltså på en lite högre takt än så. Däremot talar flera indikatorer för att tillväxttakten för den privata tjänstesektorn kommer att mattas av mot slutet av året. Främst har andelen företag som förväntar sig ökad efterfrågan under det närmaste kvartalet krympt. Knappt 1/3 av tjänsteföretagen räknar med ökad efterfrågan under tredje kvartalet, en klart lägre andel än i början av året.