Hoppa till innehåll

Utbildnings­företagens års­rapport 2013/2014

    Kapitel

För att öka Sveriges konkurrenskraft och minska utanförskap är det centralt att samhället investerar i livslångt lärande. Här har både personalutbildning och den offentligt finansierade vuxenutbildningen en viktig roll.

Stora delar av det livslånga lärandet tillhandahålls av utbildningsföretag. Branschens företag omsatte totalt 7,9 miljarder kronor under 2013 och sysselsatte 7 300 personer. Tidigare års tillväxt har planat ut och under 2013 ökade omsättningen med endast 0,7 procent. Omsättningen för företag som tillhandahåller företagsfinansierad personalutbildning sjönk med 1,4 procent under året. Bland utförare av offentligfinansierad vuxenutbildning har omsättningen varit mindre konjunkturkänslig, vilket bidrog till att omsättningen för dessa utförare växte med 3 procent. Sysselsättningen ökade under 2013 i hela branschen, i linje med tjänstesektorn som helhet.

En internationell utblick från Eurostat visar att andelen vuxna som deltar i någon form av utbildning har stagnerat på en betydligt lägre nivå än för tio år sedan. Medan ca 35 procent deltog i en utbildning i början av 2000-talet är motsvarande siffra nu bara 27 procent. Dessutom ser vi ett skifte där andelen icke-formell utbildning som tillhandahålls av arbetsgivare har fallit från 45,5 till 30 procent. Istället tillhandahåller nu leverantörer av utrustning 25 procent av all den icke-formella utbildningen, vilket är näst högst i Europa. Dessa leverantörer kan till exempel tillhandahålla medicinsk-teknisk utrustning eller industrimaskiner.

Avslutningsvis visar denna årsrapport att det livslånga lärandet hålls tillbaka genom att personer mellan 35–44 år upplever att familjen, arbetsscheman och bristande stöd från arbetsgivare och offentlig service står i vägen för utbildning. Statistik från Eurostat visar att Sverige även utmärker sig med en särskilt  hög andel av de anställda, 63 procent, som inte anser sig behöva utbildning i arbetet.

Kompetensinvesteringarna kan öka om företagens möjligheter att investera i utbildning underlättas. Dessutom behöver offentlig sektor bygga ut Yrkeshögskolan, förbättra styrningen av Komvux och låta Yrkesvux bli en permanent utbildningsform.

Li Jansson
Branschansvarig
Utbildningsföretagen