Alla företag är skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön.

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undvika olyckor och ohälsa i verksamheten. I arbetsmiljölagen ställs krav på att du som arbetsgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsmiljö är inte bara den fysiska arbetsmiljön utan också hur medarbetarna upplever den psykiskt.

Anmäl dig till höstens nya heldagskurser inom arbetsmiljöområdet:

Läs gärna mer om fler arbetsmiljöutbildningar på Almega Express . Dessa är halvdagsutbildningar.