Hoppa till innehåll

Transport­styrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkes­trafiken på väg: Konkurrensvillkor/cabotagetransporter och beställaransvar

Status
Under bearbetning

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
27 mars 2014

Läs remissen

Kontaktperson

Peter Lindgren

Arbetsrättsjurist

Stockholm

+46 8 762 69 93 +46 70 345 69 93 E-post

Läs mer