Transportstyrelsens framställan om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

24 oktober 2016

Kontaktperson

Stefan Koskinen

Förbundsdirektör, Chef för Arbetsgivarsamverkan
+46 8 762 70 45
+46 73 984 81 45
Skicka ett mail