Hoppa till innehåll

Transport­styrelsens framställan om ändring i fartygs­säkerhets­förordningen (2003:438) samt förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjö­personal

Status
Under bearbetning

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
24 oktober 2016

Kontaktperson

Stefan Koskinen

Förbundsdirektör, Chef för Arbetsgivarsamverkan

Stockholm

+46 8 762 70 45 +46 73 984 81 45 E-post

Läs mer