Hoppa till innehåll

Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

Almega tillstyrker regeringens förslag om att samla alla annonserade upphandlingar samt även de upphandlingar som enligt bestämmelser i EU-direktiven om upphandling ska annonseras genom Europeiska kommissionens försorg och i dess annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED).
Almega delar regeringens uppfattning att det är viktigt att samla statistiken över den offentliga upphandlingen och tillstyrker att lämpliga myndigheter för detta är Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

Almega tillstyrker även att Upphandlingsmyndigheten ska vara statistikmyndighet och att Konkurrensverket ges ansvar för att registrera annonsdatabaser och att de även ges rätten att återkalla registreringar. Det är positivt att annonsdatabasen ska uppfylla ett antal kriterier för att kunna få tillstånd att bedriva verksamheten.

Men för att få en allomfattande bild av den offentliga upphandlingen behövs en statistik som täcker mer än enbart de annonserade upphandlingarna. En mycket stor del av den offentliga sektorns inköp sker genom direktupphandlingar som säkerligen inte heller reglerats genom avtalade volymer. Ända sättet att få ut information om dessa inköp är genom fakturorna. Även dessa delar behöver samlas in på ett strukturerat sätt så att statistiken för offentlig upphandling blir heltäckande och jämförbar mellan år.

Precis som Svenskt Näringsliv lyfter upp så är en speglingsfunktion av som fungerar väl, en mycket viktig del för att presumtiva leverantörer ska kunna ta del av samtliga annonser utan att behöva prenumerera på samtliga annonsdatabaser. Det skulle troligen attrahera fler leverantörer till den offentliga marknaden och dessutom leda till fler leverantörer som lämnar anbud.

Almega 2018-01-11

Andreas Åström, Näringspolitisk chef

Stefan Holm, Näringspolitisk expert

 

Finansdepartementets diarienr: Fi2017/03926/OU

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
12 januari 2018

Läs remissen här

Kontaktperson