Hoppa till innehåll

Socialdepartementets promemoria Sjukpenningsgrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede.

Almega har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede.

Inställning

Almega ställer sig positivt till det förslag som presenteras i promemorian.

Bakgrund

Almega instämmer i den beskrivning av företagarens situation under uppbyggnadsskedet som ges i promemorian.

Ett stort hinder mot att starta eget företag är i många fall rädslan för att inte ha tillräckliga inkomster under företagets uppstartsfas. Att företagaren dessutom till viss del hamnar utanför det sociala skyddsnätet förvärrar denna rädsla. Almega noterar i sitt program för Entreprenörskap att reglerna för att kvalificera sig för de sociala rättigheter som är normala för den som är anställd är betydligt strängare för företagare.

Av Almegas program för Entreprenörskap framgår också att, om en person driver sitt företag som ett aktiebolag, så baseras ersättningen från de sociala försäkringarna på den lön man haft de senaste åren. En låg lönsamhet eller en låg lön gör då att ersättningen kommer att bli låg. Eftersom många företagare väljer att ta ut en mycket låg lön de första åren ger det också en låg ersättning. Detta får långtgående konsekvenser för den som blir sjuk, får barn eller måste lägga ner sitt företag. (Entreprenörskap – biten som saknas i det svenska pusslet. Almega 2015).

Sammantaget, anser Almega att förslaget i promemorian är ett steg i rätt riktning. Samtidigt, vill Almega framföra att det fortfarande kvarstår ett behov av att öka företagares sociala trygghet. Det gäller bland annat för uppräkningen av SGI för företagare som samtidigt har korta och tidsbegränsade anställningar. Och för regelverket kring företagande och arbetslöshet.

 

 

Andreas Åström
Näringspolitisk chef Almega

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast

Kontaktperson