Hoppa till innehåll

Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103)

Inkom från Justitiedepartementet den 23 mars 2011

 

IT&Telekomföretagen har tagit del av betänkandet SOU 2010-103 avseende Särskilda spaningsmetoder med fokus på avsnittet om identifiering av utrustning för mobil elektronisk kommunikation samt störning av sådan kommunikation.

Det är viktigt att polisen har moderna tekniska metoder för spaning samt att tillgång till och användning av viss utrustning är kontrollerad. IT&Telekomföretagen anser därför att förslaget om användning av utrustning för identifiering av mobil elektronisk kommunikation ska regleras samt att möjlig användning av störsändare är motiverat.

IT&Telekomföretagen tillstyrker således betänkandets förslag avseende dessa avsnitt och har inga kommentarer på övriga delar av betänkandet.

Med vänlig hälsning
IT&Telekomföretagen inom Almega

Anne-Marie Fransson
förbundsdirektör

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast

Läs remissen