Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Almega har erbjudits möjlighet att besvara remissen

Detta ärende

Status


Från

Utbildningsdepartementet


Svar senast

5 augusti 2017


Länk till remiss

Läs hela remissen på regeringen.se