Hoppa till innehåll

Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Almega har erbjudits möjlighet att besvara remissen

Status
Under bearbetning

Från
Utbildningsdepartementet

Svar senast
5 augusti 2017

Läs hela remissen på regeringen.se

Kontaktperson