Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Almega har beretts tillfälle att svara på remissen

Almega ser över remissen och inkommer med svar

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

10 november 2017