Hoppa till innehåll

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Almega har beretts tillfälle att svara på remissen

Almega ser över remissen och inkommer med svar

Status
Under bearbetning

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
10 november 2017

Kontaktperson

Jonas Stenmo

Chefsjurist

Stockholm

+46 8 762 68 71 +46 70 345 68 71 E-post

Läs mer