Hoppa till innehåll

Remiss­promemorian Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Remiss

Status
Under bearbetning

Från
Utbildningsdepartementet

Svar senast
21 december 2015

Kontaktperson

Stefan Koskinen

Förbundsdirektör, Chef för Arbetsgivarsamverkan

Stockholm

+46 8 762 70 45 +46 73 984 81 45 E-post

Läs mer