Hoppa till innehåll

Remiss SOU 2015:46

Betänkande Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Almega AB har beretts möjlighet att besvara remiss avseende ”Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen”.

Almega AB konstaterar att betänkandet och dess förslag inte ligger inom vårt ansvarsområde varför vi avstår att besvara remissen.

Med vänlig hälsning

Almega AB

Ulf Lindberg
Näringspolitisk Chef

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
31 oktober 2015

Läs remissen