Hoppa till innehåll

Remiss avseende EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

Almega har tillsammans med IT&Telekomföretagen givits tillfälle att besvara remissen.

Remissen är under behandling och Almega återkommer med svar.

Status
Under bearbetning

Från
Utrikesdepartemnetet

Svar senast
10 november 2017

KOM(2017)495

Kontaktperson