Remiss av prememorian: Byte av målvariabel och indruduktion av variationsband

Almega har erbjudit möjlighet att besvara remissen

Detta ärende

Status


Från

Riksbanken


Svar senast

30 juni 2017


Länk till remiss

Läs hela remissen på Riksbanken.se