Hoppa till innehåll

Remiss av prememorian: Byte av målvariabel och indruduktion av variationsband

Almega har erbjudits möjlighet att besvara remissen

Status
Besvarad

Från
Riksbanken

Svar senast
30 juni 2017