Remiss av prememorian: Byte av målvariabel och indruduktion av variationsband

Almega har erbjudits möjlighet att besvara remissen

Detta ärende

Status


Från

Riksbanken


Svar senast

30 juni 2017