Hoppa till innehåll

Remiss av departements­promemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelse­verksamhet (Ds 2011:44)

Inkom från Justitiedepartementet den 21 december 2011

IT&Telekomföretagen avstod från att svara på remissen.

Status

Från
Justitiedepartementet

Svar senast

Läs remissen