Hoppa till innehåll

Remiss av betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104)

Inkom från Näringsdepartementet den 26 januari 2011

IT&Telekomföretagen avstod från att besvara remissen.

Status

Från
Näringsdepartementet

Svar senast

Läs remissen