Hoppa till innehåll

Remiss av betänkande Uppgiftslämnarservice för företagen

Almegas Remissvar ang SOU 2015:33

Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) och vill med anledning härav framföra följande.

Almega har tagit del av betänkandet och det remissvar som Näringslivets regelnämnd ingivit.

Almega AB instämmer i de synpunkter som framförts i detta remissvar och har härutöver inga ytterligare synpunkter.

Med vänlig hälsning
Almega AB

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
30 oktober 2015

Läs remissen

Kontaktperson

Anne-Marie Fransson

tf. Förbundsdirektör

+46 8 762 69 50 +46 70 345 69 50 E-post

Läs mer