Hoppa till innehåll

Remiss av betänkande SOU 2017:15 kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Almega AB har beretts möjlighet att yttra sig över remissen ”Betänkande SOU 2017:15 kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”.  Almega AB vill med anledning härav meddela att vi avstår från att besvara remissen då vi anser att frågan inte ligger inom Almegas verksamhetsområde

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
11 juli 2017

Läs hela remissen på regeringen.se