Remiss av betänkande SOU 2017:15 kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Almega AB har beretts möjlighet att yttra sig över remissen ”Betänkande SOU 2017:15 kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”.  Almega AB vill med anledning härav meddela att vi avstår från att besvara remissen då vi anser att frågan inte ligger inom Almegas verksamhetsområde

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

11 juli 2017


Länk till remiss

Läs hela remissen på regeringen.se