Hoppa till innehåll

Redovisning av uppdrag att utreda konsekvenserna av en svensk ratificering av den internationella konventionen om normer för utbildning, certifiering och vakthållning för personal ombord på fiskefartyg 1995 (STCW-F)

Status
Under bearbetning

Svar senast
22 april 2013

Kontaktperson

Stefan Koskinen

Förbundsdirektör, Chef för Arbetsgivarsamverkan

Stockholm

+46 8 762 70 45 +46 73 984 81 45 E-post

Läs mer